bannertrencung

Blue Grey Red
Hướng tới 45 năm kỷ niệm ngày thành lập trường THPT Hoàng Diệu 1978-2023

Đề tham khảo KTHK I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

            TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

                                    

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: LỊCH SỬ 12

                                                    Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

MÃ ĐỀ: 132

 

Học sinh lựa chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào tờ giấy làm bài thi.

Câu 1:  Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập

A. hũ gạo cứu đói                                               B. nha bình dân học vụ

C. ty bình dân học vụ                                       D. cơ quan Giáo dục quốc gia

Câu 2: Để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, ngay sau Cách mạnh tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

A. thành lập “Nha bình dân học vụ”

B. phát động phong trào “nhường cơm sẻ áo”

C. thành lập các đoàn quân “Nam tiến”

D. tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội trên cả nước

Câu 3:  Tình hình tài chính của nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám như thế nào?

A. Nền tài chính quốc gia bước đầu được xây dựng

B. Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng

C. Bị quân Trung Hoa Dân quốc thao túng, chi phối

D. Lệ thuộc vào các ngân hàng của Pháp và Nhật

Câu 4:  Trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947: “Ở hướng đông, quân ta phục kích đánh địch trên đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu nhất là trận đánh phục kích ở....”

A. Chiêm Hoá, Tuyên Quang.                       B. Chợ Mới, chợ Đồn.

C. Đoan Hùng, Khe Lau.                                 D. đèo Bông Lau.

Câu 5:  Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ

A. tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép.               B. thợ thủ công bị thất nghiệp.

C. nông dân bị tước đoạt ruộng đất.           D. tư sản bị phá sản.

Câu 6:  Nội dung cơ bản trong bước I của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

A.  Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.

C. Tấn công chiến lược  hai miền Bắc - Nam.

D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

Câu 7:  Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc của thế kỉ XX như

A.  Một Chi Lăng, một Xương Giang, một Đống Đa

B. Một Ngọc Hồi, một Hà Hồi, một Đống Đa

C. Một Bạch Đằng, một Rạch Gầm - Xoài Mút, một Đống Đa

D. Một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa

Câu 8:  Sau CTTG II Mỹ có lợi thế gì về vũ khí?

A. Nắm độc quyền vũ khí nguyên tử.         B. Nhiều hạm đội trên biển.

C. Có nhiều tàu ngầm.                                     D. Chế tạo ra được nhiều vũ khí.

Câu 9:  Trong các khó khăn mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thì khó khăn nào là chính yếu nhất?

A. Sự chống phá của bọn phản cách mạng Việt Quốc, Việt Cách

B. Nạn đói, nạn dốt

C. Khó khăn về tài chính

D. Các thế lực ngoại xâm

Câu 10:  “Cộng sản đoàn” là tiền thân của tổ chức

A. Tân Việt cách mạng đảng.                         B. Việt Nam quốc dân đảng.

C. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.  D. Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 11:  Phương châm chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 - 1954 là gì?

A. ”Đánh chắc, thắng chắc”

B. “Đánh nhanh thắng nhanh”

C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”

D. “Tích cực, chủ động, linh hoạt”, “Đánh chắc thắng”

Câu 12:  Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

A. tiểu tư sản, công nhân                                 B. công nhân và nông dân.

C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản.           D. công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

Câu 13:  “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười"của nhà thơ Chế Lan Viên nói đến sự kiện nào trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri.

B. Viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.

C. Đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

D. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Câu 14: Tác phẩm nào được xuất bản năm 1927 trên cơ sở tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho cán bộ, hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

A. Bản Án chế độ thực dân Pháp

B. Người cùng khổ

C. Đường Kách mệnh

D. Báo Thanh Niên

Câu 15:  Thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

A. Công nghiệp chế biến.                                B. Thương nghiệp

C. Nông nghiệp                                                   D. Khai thác mỏ

Câu 16:  Trong Chiến dịch Biên giới, hình thức đấu tranh nào phát triển mạnh ở Bình - Trị - Thiên, Liên Khu V và Nam Bộ?

A. Đấu tranh vũ trang.                                     B. Chiến tranh nhân dân.

C. Đấu tranh chính trị.                                     D. Chiến tranh du kích.

Câu 17:  Khấu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

A. “Thà hy sinh tất cả chứ không để mất nước, không làm nô lệ”

B. “Thà hy sinh tất cả để đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ”

C.  “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!”

D. “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”

Câu 18: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu là

A. chỉ liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. liên minh chặt chẽ với Nhật Bản.

C. tiến hành chiến tranh tái chiếm thuộc địa.

D. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á.

Câu 19:  “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” Câu văn trên trích trong văn bản nào?

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.       B. Tuyên ngôn độc lập.

C. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.          D. Chỉ thị toàn dân kháng chiến.

Câu 20:  Vì sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Đã khẳng định quyền làm chủ của nông dân.

B. Đã đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

C. Đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước.

D. Đã thiết lập được một chính quyền kiểu mới, của dân, do dân và vì dân.

Câu 21:  Theo nhận định Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay thế bằng khẩu hiệu gì?

A. “Đánh đuổi thực dân Pháp”.

B. “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

C. “Đánh đuổi Nhật và bọn tay sai thân Nhật”.

D. “Đánh đuổi Pháp – Nhật”.

Câu 22:  Mặt trận Việt Minh là tên gọi tắt của tổ chức

A. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

C. Đội cứu quốc dân.

D. Việt Nam độc lập Đồng minh.

Câu 23: Con đường đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là

A. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

B. đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

C. đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước.

D. đi sang châu Phi tìm đường cứu nước.

Câu 24:  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của

A. các nước đế quốc châu Mĩ.                        B. các nước đế quốc Âu – Mĩ.

C. các nước đế quốc châu Âu.                       D. phát xít Nhật.

Câu 25:  Theo thỏa thuận các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta, khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của:

A. Anh                                                                   B. Liên Xô

C. Các nước phương Tây                                D.

Câu 26:  Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là

A. Hội đồng Bảo an                                          B. Hội đồng kinh tế - xã hội

C. Đại hội đồng                                                  D. Ban Thư kí

Câu 27:  Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã sử dụng lực lượng cơ động mạnh trên toàn chiến trường Đông Dương lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?

A.  84 tiểu đoàn                                                  B. 86 tiểu đoàn

C. 80 tiểu đoàn                                                   D. 44 tiểu đoàn

Câu 28:  Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là

A. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia.

B. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây.

C. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.

D. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo.

Câu 29:  Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

A. tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm phân tán một bộ phận lớn quân địch.

B. bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc và cơ quan đầu não của ta.

C. bộ đội chủ lực của ta trưởng thành hơn trong chiến đấu.

D. làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.

Câu 30:  “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!” là lời khen ngợi của Hồ Chủ Tịch dành cho

A. Đội Cứu quốc quân.                                    B. Trung đoàn Thủ Đô.

C. Việt Nam giải phóng quân.                       D. Vệ Quốc Quân.

Câu 31:  Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập vì

A. Mĩ và Hà Lan xâm lược trở lại.               B. thực dân Pháp xâm lược trở lại.

C. quân phiệt Nhật Bản xâm lược trở lại. D. thực dân Âu - Mĩ trở lại xâm lược.

Câu 32:  Kế hoạch Nava chia làm bao nhiêu bước?

A.  Hai bước                                                         B. Ba bước

C. Bốn bước                                                         D. Năm bước

Câu 33:  Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, quốc gia nào ở Tây Âu là nước duy nhất còn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ?

A. Italia.                        B. Anh.                          C. Đức.                          D. Pháp.

Câu 34: Đông xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?

A. Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh - Nghệ - Tĩnh

B.  Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào

C. Tây Bắc, Hạ Lào, Trung Lào, Nam Lào

D. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào.

Câu 35:  Nhận xét nào dưới đây là đúng về lực lượng cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?

A. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, tri thức, trung nông hăng hái cách mạng.

B. Công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt đánh đổ đế quốc và phong kiến.

C. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, tri thức là lực lượng cách mạng chủ yếu.

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến động lực cách mạng.

Câu 36:  Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là

A. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu

B. kế hoạch phục hưng châu Âu

C. kế hoạch khôi phục châu Âu.

D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

Câu 37:  Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành

A. 45 cứ điểm và 3 phân khu

B.  49 cứ điểm và 3 phân khu

C. 50 cứ điểm và 3 phân khu

D. 55 cứ điểm và 3 phân khu

Câu 38:  Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng?

A. Đều là các tổ chức cách mạng.

B. Đều là các tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.

C. Đều là các tổ chức yêu nước theo khuynh hướng tư sản.

D. Đều là các tổ chức cộng sản.

Câu 39:  Trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp có thành phần chủ yếu là trí thức, học sinh, sinh viên là

A. tiểu tư sản.              B. nông dân.                C. công nhân.              D. tư sản dân tộc.

Câu 40: Chủ trương “vô sản hóa” do tổ chức nào phát động?

A. Tân Việt Cách mạng đảng.                       B. Việt Nam quốc dân đảng.

C. Đông Dương cộng sản đảng.                    D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

            TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

                                    

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: LỊCH SỬ 12

                                                    Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

MÃ ĐỀ: 209

 

Học sinh lựa chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào tờ giấy làm bài thi.

Câu 1:  Theo thỏa thuận các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta, khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của:

A. Anh                                                     B.

C. Liên Xô                                               D. Các nước phương Tây

Câu 2:  Thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

A. Nông nghiệp                                        B. Công nghiệp chế biến.

C. Khai thác mỏ                                       D. Thương nghiệp

Câu 3:  Tình hình tài chính của nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám như thế nào?

A. Bị quân Trung Hoa Dân quốc thao túng, chi phối

B. Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng

C. Nền tài chính quốc gia bước đầu được xây dựng

D. Lệ thuộc vào các ngân hàng của Pháp và Nhật

Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu là

A. tiến hành chiến tranh tái chiếm thuộc địa.

B. chỉ liên minh chặt chẽ với Mĩ.

C. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á.

D. liên minh chặt chẽ với Nhật Bản.

Câu 5:  Vì sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Đã khẳng định quyền làm chủ của nông dân.

B. Đã thiết lập được một chính quyền kiểu mới, của dân, do dân và vì dân.

C. Đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn trên cả nước.

D. Đã đánh đổ thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

Câu 6:  Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc của thế kỉ XX như

A.  Một Chi Lăng, một Xương Giang, một Đống Đa

B. Một Ngọc Hồi, một Hà Hồi, một Đống Đa

C. Một Bạch Đằng, một Rạch Gầm - Xoài Mút, một Đống Đa

D. Một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa

Câu 7: Để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, ngay sau Cách mạnh tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

A. phát động phong trào “nhường cơm sẻ áo”

B. thành lập “Nha bình dân học vụ”

C. thành lập các đoàn quân “Nam tiến”

D. tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội trên cả nước

Câu 8:  Trong các khó khăn mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thì khó khăn nào là chính yếu nhất?

A. Sự chống phá của bọn phản cách mạng Việt Quốc, Việt Cách

B. Nạn đói, nạn dốt

C. Khó khăn về tài chính

D. Các thế lực ngoại xâm

Câu 9: Đông xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?

A.  Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào

B. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào.

C. Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh - Nghệ - Tĩnh

D. Tây Bắc, Hạ Lào, Trung Lào, Nam Lào

Câu 10:  Nhận xét nào dưới đây là đúng về lực lượng cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?

A. Công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt đánh đổ đế quốc và phong kiến.

B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến động lực cách mạng.

C. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, tri thức là lực lượng cách mạng chủ yếu.

D. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, tri thức, trung nông hăng hái cách mạng.

Câu 11:  “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!” là lời khen ngợi của Hồ Chủ Tịch dành cho

A. Đội Cứu quốc quân.                            B. Trung đoàn Thủ Đô.

C. Việt Nam giải phóng quân.                 D. Vệ Quốc Quân.

Câu 12:  “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười"của nhà thơ Chế Lan Viên nói đến sự kiện nào trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri.

B. Viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.

C. Đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

D. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Câu 13: Tác phẩm nào được xuất bản năm 1927 trên cơ sở tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho cán bộ, hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

A. Bản Án chế độ thực dân Pháp

B. Người cùng khổ

C. Đường Kách mệnh

D. Báo Thanh Niên

Câu 14:  Nội dung cơ bản trong bước I của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

A.  Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.

C. Tấn công chiến lược  hai miền Bắc - Nam.

D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

Câu 15:  Khấu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

A.  “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!”

B. “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”

C. “Thà hy sinh tất cả để đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ”

D. “Thà hy sinh tất cả chứ không để mất nước, không làm nô lệ”

Câu 16:  Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã sử dụng lực lượng cơ động mạnh trên toàn chiến trường Đông Dương lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?

A. 86 tiểu đoàn                                        B.  84 tiểu đoàn

C. 80 tiểu đoàn                                        D. 44 tiểu đoàn

Câu 17:  Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là

A. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia.

B. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây.

C. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.

D. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo.

Câu 18:  “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...” Câu văn trên trích trong văn bản nào?

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.     B. Tuyên ngôn độc lập.

C. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.       D. Chỉ thị toàn dân kháng chiến.

Câu 19:  Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ

A. tầng lớp tiểu tư sản bị chèn ép.           B. nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

C. thợ thủ công bị thất nghiệp.                D. tư sản bị phá sản.

Câu 20:  Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng?

A. Đều là các tổ chức cách mạng.

B. Đều là các tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.

C. Đều là các tổ chức yêu nước theo khuynh hướng tư sản.

D. Đều là các tổ chức cộng sản.

Câu 21: Con đường đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là

A. đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nước.

B. đi sang châu Phi tìm đường cứu nước.

C. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

D. đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

Câu 22:  Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

A. công nhân, nông dân, tiểu tư sản.        B. công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

C. tiểu tư sản, công nhân                         D. công nhân và nông dân.

Câu 23:  “Cộng sản đoàn” là tiền thân của tổ chức

A. Đông Dương Cộng sản đảng.              B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

C. Tân Việt cách mạng đảng.                   D. Việt Nam quốc dân đảng.

Câu 24:  Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập

A. hũ gạo cứu đói                                     B. nha bình dân học vụ

C. ty bình dân học vụ                              D. cơ quan Giáo dục quốc gia

Câu 25:  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của

A. các nước đế quốc châu Mĩ.                  B. các nước đế quốc Âu – Mĩ.

C. các nước đế quốc châu Âu.                  D. phát xít Nhật.

Câu 26:  Mặt trận Việt Minh là tên gọi tắt của tổ chức

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Việt Nam độc lập Đồng minh.

D. Đội cứu quốc dân.

Câu 27:  Trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947: “Ở hướng đông, quân ta phục kích đánh địch trên đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu nhất là trận đánh phục kích ở....”

A. Chiêm Hoá, Tuyên Quang.                  B. Chợ Mới, chợ Đồn.

C. đèo Bông Lau.                                     D. Đoan Hùng, Khe Lau.

Câu 28:  Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

A. tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm phân tán một bộ phận lớn quân địch.

B. bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc và cơ quan đầu não của ta.

C. bộ đội chủ lực của ta trưởng thành hơn trong chiến đấu.

D. làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.

Câu 29:  Phương châm chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 - 1954 là gì?

A. ”Đánh chắc, thắng chắc”

B. “Đánh nhanh thắng nhanh”

C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”

D. “Tích cực, chủ động, linh hoạt”, “Đánh chắc thắng”

Câu 30:  Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập vì

A. Mĩ và Hà Lan xâm lược trở lại.           B. thực dân Pháp xâm lược trở lại.

C. quân phiệt Nhật Bản xâm lược trở lại.        D. thực dân Âu - Mĩ trở lại xâm lược.

Câu 31:  Kế hoạch Nava chia làm bao nhiêu bước?

A.  Hai bước                                             B. Bốn bước

C. Năm bước                                            D. Ba bước

Câu 32:  Trong quan hệ đối ngoại hiện nay, quốc gia nào ở Tây Âu là nước duy nhất còn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ?

A. Italia.                   B. Anh.                    C. Đức.                    D. Pháp.

Câu 33:  Theo nhận định Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay thế bằng khẩu hiệu gì?

A. “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

B. “Đánh đuổi thực dân Pháp”.

C. “Đánh đuổi Nhật và bọn tay sai thân Nhật”.

D. “Đánh đuổi Pháp – Nhật”.

Câu 34:  Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là

A. Hội đồng kinh tế - xã hội                    B. Ban Thư kí

C. Hội đồng Bảo an                                 D. Đại hội đồng

Câu 35:  Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là

A. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu

B. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

C. kế hoạch khôi phục châu Âu.

D. kế hoạch phục hưng châu Âu

Câu 36:  Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành

A. 45 cứ điểm và 3 phân khu

B. 55 cứ điểm và 3 phân khu

C. 50 cứ điểm và 3 phân khu

D.  49 cứ điểm và 3 phân khu

Câu 37:  Sau CTTG II Mỹ có lợi thế gì về vũ khí?

A. Chế tạo ra được nhiều vũ khí.             B. Nắm độc quyền vũ khí nguyên tử.

C. Nhiều hạm đội trên biển.                     D. Có nhiều tàu ngầm.

Câu 38: Chủ trương “vô sản hóa” do tổ chức nào phát động?

A. Tân Việt Cách mạng đảng.                  B. Đông Dương cộng sản đảng.

C. Việt Nam quốc dân đảng.                    D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Câu 39:  Trong Chiến dịch Biên giới, hình thức đấu tranh nào phát triển mạnh ở Bình - Trị - Thiên, Liên Khu V và Nam Bộ?

A. Đấu tranh vũ trang.                             B. Đấu tranh chính trị.

C. Chiến tranh du kích.                            D. Chiến tranh nhân dân.

Câu 40:  Trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp có thành phần chủ yếu là trí thức, học sinh, sinh viên là

A. nông dân.            B. công nhân.           C. tiểu tư sản.          D. tư sản dân tộc.

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

            TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

                                    

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: LỊCH SỬ 12

                                                 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

1. MÃ ĐỀ : 132

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Lựa chọn

B

D

B

D

C

A

A

A

D

C

D

B

C

C

C

D

C

C

A

D

 

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Lựa chọn

B

D

A

B

C

A

A

C

D

B

D

A

B

B

C

B

B

A

A

D

 

2. MÃ ĐỀ : 209

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Lựa chọn

D

A

B

A

B

A

D

D

A

C

B

C

C

A

A

B

C

A

B

A

 

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Lựa chọn

C

D

B

B

B

C

C

D

D

D

A

B

A

C

D

D

B

D

C

C

 

truonghocketnoi

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Lễ kỷ niêm 35 năm THPT Hoàng Diệu Điện Bàn

Liên kết website

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viên

Tài nguyên điện tử

tailieuchuyenmon tailieuphucvuhoctap dethikiemtra giaoandientu phanmem tainguyenkhac

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website này thế này?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 416
  • Liên kết web : 13
  • Số lần xem bài viết : 1381658
Hiện có 14 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

Địa chỉ: Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.741.741. Email: lengochunghd@gmail.com

Powered by TAVICO - Sản xuất phần mềm, thiết kế website hàng đầu