bannertrencung

Blue Grey Red
Hướng tới 45 năm kỷ niệm ngày thành lập trường THPT Hoàng Diệu 1978-2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021

      SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

      TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

      Số: 148/KH -THPTHD

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quảng Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021

 

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020

 

     I. Thực trạng phát triển giáo dục của nhà trường năm học 2019-2020

1. Công tác phát triển quy mô trường, lớp, học sinh

Năm học 2019 – 2020 : Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm học

Tỉ lệ tốt nghiệp THPT: đạt 98,4%

- Tình hình xây dựng trường chuẩn quốc gia trong kế hoạch nhà trường:

Trường THPT Hoàng Diệu đã đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2015 và đang tiến hành duy trì để giữ vững  cho các năm kế tiếp.

          - Bình quân học sinh/lớp của từng khối lớp, tỷ lệ giáo viên/lớp.

Năm học

2019 – 2020

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Toàn trường

Số lớp

10

11

10

31

Tổng số học sinh

427

443

386

1256

Bình quân HS/lớp

42.7

40.2

38.6

40.5

Tổng số giáo viên/ lớp

57/31

Tỷ lệ gv/lớp

1,84

          2. Công tác phát triển đội ngũ

          - Tổng số CBQL, tổng số giáo viên, nhân viên; số giáo viên theo từng môn học; số CBQL, GV đạt chuẩn, trên chuẩn.

          Cán bộ quản lý: 03 (Hiệu trưởng: 01, Phó Hiệu trưởng: 02)

          Tổng số giáo viên, nhân viên:  64 ( giáo viên: 57, nhân viên: 7)

          Số giáo viên từng môn học:

Môn

SL trong biênchế

Trình độ  chuyên môn

Cao đẳng

Đại học

Thạc sĩ

Ngữ văn

8

 

8

 

Toán

12

 

12

 

Tin học

3

 

3

 

Vật lí

5

 

5

 

Hoá học

4

 

4

 

Sinh học

5

 

4

1

Lịch sử

4

 

4

 

Địa lý

2

 

2

 

GDCD

1

 

1

 

Ngoại ngữ

5

 

4

1

Công nghệ

1

 

1

 

TD-QPAN

7

 

7

 

Tổng hợp

57

 

55

2

 Số CBQL đạt chuẩn: 03

Số GV đạt chuẩn: 55 ; Trên  chuẩn: 02

- Tình hình giáo viên thừa, thiếu theo từng môn học; số lao động thừa, thiếu so với chỉ tiêu giao, lý do.

Giáo viên thừa ở bộ môn:  Toán, Thể dục

Giáo viên thiếu ở bộ môn: Tiếng Anh, Vật lí, Địa lí

          Sau khi hợp đồng thỉnh giảng giáo viên thì đảm bảo được số lượng giáo viên bộ môn cần thiết và đảm bảo theo yêu cầu chuyên môn.

           3. Công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện

          - Tổng số phòng học:    22

Trong đó:

+ Số phòng học kiên cố:  22 

- Tổng số các phòng chức năng: 20 , trong đó:

+ Khu giáo dục thể chất:  01

+ Nhà đa chức năng:  00

+ Phòng máy vi tính:  02

+ Phòng học ngoại ngữ/phòng đa phương tiện:  01

+ Phòng thiết bị, thí nghiệm: 03

+ Phòng truyền thống: 01

+ Phòng y tế: 01

+ Phòng thư viện: 01

+ Phòng Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng:  03

+ Phòng Giáo viên:  01

+ Phòng họp:  01

+ Phòng tài vụ: 01

+ Phòng văn thư - Giáo vụ : 01

+ Phòng Chi bộ - Công đoàn: 01

+ Phòng Đoàn thanh niên: 01

+ Phòng bảo vệ : 01

         * Hiệu quả đạt được trong năm học 2019 - 2020

-Tổng số lớp theo khối lớp đã thực hiện so với kế hoạch.

 

K10

K11

K12

T.cộng

10

11

10

31

 

-Tỷ lệ số học sinh bỏ học, lên lớp, lưu ban theo từng khối lớp:

         

K10

K11

K12

T.cộng

Tỉ lệ

Số học sinh cuối năm

417

436

381

1234

 

Học sinh giảm so với đầu năm

10

7

5

22

1.75 %

Trong đó: - Chuyển đi học nghề và chuyển trường

5

5

2

12

0.96 %

                - Học sinh bỏ học

5

2

3

10

0.79 %

Học sinh lên lớp

408

435

381

1224

99.2%

Học sinh lưu ban

9

1

0

10

0.8%

 Học sinh giảm do gia đình xin cho đi học nghề tại các trung tâm đào tạo nghề và các trường trung cấp nghề.., học sinh bỏ học do học lực kém, không chăm học, chưa có ý thức vươn lên trong học tập, một số cha mẹ do công ăn việc làm, mưu sinh cuộc sống nên thiếu quan tâm đến con em mình.

- Kết quả tham gia các kỳ thi do Sở Tổ chức:

 Trong năm học 2019-2020 học sinh trường THPT Hoàng Diệu đã tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở, Thị xã tổ chức như:  thi học sinh giỏi lớp 12, thi thể thao.

*Kết quả:

-  Học sinh giỏi 12 đạt     :  01 giải nhì, 1 giải ba, 6 giải khuyến khích

- Thể thao đạt                  :   01 giải nhất Cầu lông cấp thị xã.

II. Các hoạt động chuyên môn của đơn vị trong năm học 2019 – 2020 

          Hoạt động chuyên môn thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở, các hoạt động chuyên môn của nhà trường nhằm cụ thể hóa chủ trương “đổi mới căn bản và toàn diện”.

         Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, tăng cường giao quyền chủ động cho các cơ sở GDTrH xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

         1. Tập huấn chuyên môn

Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên môn do Sở GDĐT tổ chức. Tổ chức tập huấn đầy đủ nội dung đã được tiếp thu cho toàn bộ giáo viên trong trường.

Triển khai dạy học tích hợp các nội dung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỹ năng sống; giáo dục môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các môn học

Tiếp tục đẩy mạnh việc Dạy học có sự lồng ghép, tích hợp nội dung GDMT cho các bộ môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, …, BGH chỉ đạo các Tổ, nhóm chuyên môn đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc đến từng giáo viên. Các tổ Văn, Sử-Địa-CD tiếp tục soạn giảng, dạy học thực hiện lồng ghép nội dung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Sự năng nổ, nhiệt tình của từng giáo viên, có cố gắng đến việc đổi mới phương pháp, dạy học có sử dụng các phương pháp tích hợp, lồng ghép các nội dung trên vào bài giảng; 100% giáo viên khi soạn giảng đều có đưa các nội dung trên vào bài soạn, các tiết dạy đã có sự chuyển biến tích cực về nội dung cần đạt;  Qua đó tạo được sự hứng thú trong các giờ học và hình thành các kỹ năng tốt và giáo dục cho học sinh ý thức được việc rèn luyện đạo đức, có hành động tốt với xã hội.

2.  Đổi mới kiểm tra, đánh giá

Lãnh đạo của trường tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả và chất lượng đổi mới phương pháp dạy học, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong nhà trường và xã hội về định hướng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, là quá trình xuyên suốt trong việc thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông. Nhà trường đã khuyến khích giáo viên soạn bài, soạn câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra...tạo “Nguồn học liệu mở” giúp giáo viên có tài liệu để tham khảo, sử dụng trong đổi mới dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá, giúp học sinh tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức của Bộ GD&ĐT. Đội ngũ cán bộ, giáo viên năng nổ nhiệt tình, tận tụy trong công việc. Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng làm cơ sở giảm tải nội dung phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh nhưng phải được bàn bạc thảo luận kỹ trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. Thiết kế bài giảng khoa học với các hoạt động hữu hiệu của giáo viên và học sinh, với tổ hợp nhiều phương pháp được lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, phát huy trí tuệ và kỹ năng của học sinh. Các tổ chuyên môn bồi dưỡng, kiểm tra giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

Thực hiện nghiêm túc các tiết thực hành của các môn học theo qui định. Tăng cường kiểm tra kỹ năng thực hành, nghiên cứu của học sinh, thực hiện bồi dưỡng kỹ năng thực hành các môn Sinh học, Hóa học, Vật lý theo đúng PPCT.

Tăng cường dự giờ thăm lớp, tiếp tục phát động phong trào tự học, tự rèn luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử sư phạm của giáo viên.

 Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, dự giờ đối với giáo viên theo kế hoạch kiểm tra của trường.

- Đổi mới các hoạt động chuyên môn

    Trường có 7 tổ chuyên môn: Tổ Toán - Tin; Lý- KT; Hóa-Sinh; Ngoại ngữ; Văn; Sử - Địa - CD; TD - QP và 1 tổ Hành chính. Ổn định công tác tổ chức ngay đầu năm học. Tổ chức tập huấn bổ sung quản lý tổ chuyên môn cho tổ trưởng chuyên môn, công tác chủ nhiệm cho tất cả giáo viên của trường, giúp giáo viên biết cách xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch bộ môn.

 Mỗi giáo viên đều tham gia đăng ký thực hiện việc đổi mới PPGD, kiểm tra đánh giá học sinh, công tác chủ nhiệm: giáo dục học sinh cá biệt, giúp học sinh cá biệt ngày càng tiến bộ, nâng cao chất lượng giáo dục hạnh kiểm.

Các thành viên trong BGH phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng phần việc không chồng chéo, cùng hỗ trợ nhau trong công việc. Cán bộ quản lý không ngừng tự học tập kinh nghiệm công tác quản lý của các đơn vị khác.

- Triển khai hoạt động trường học kết nối

     Tham gia tập huấn tại Sở GD-ĐT về quản lý sinh hoạt chuyên môn qua mạng và nhà trường đã tiến hành triển khai tập huấn cho giáo viên theo đúng kế hoạch: 100% giáo viên tham gia, 100% cán bộ, giáo viên đã đăng thông tin, hình ảnh lên hệ thống truonghoctructuyen.edu.vn;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực

Trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển theo năng lực, tiến hành phân loại năng lực của học sinh ở các khối lớp. Phân công giáo viên dạy các lớp có độ đồng đều về chất lượng chuyên môn. Lãnh đạo trường chỉ đạo TTCM theo dõi việc đánh giá học sinh theo năng lực, nâng cao chất lượng bộ môn, tạo sự hứng thú học tập bộ môn của học sinh.   

- Công tác tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các kỳ thi học sinh giỏi khối 12, Olympic, dạy học theo chủ đề tích hợp, kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, thuyết trình văn học v.v.

Ngay từ đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp. Chỉ đạo các TTCM/ Nhóm trưởng chuyên môn phân công cụ thể giáo viên phụ trách chính trong bồi dưỡng. Thống nhất nội dung chương trình theo chương trình khung của Sở GDĐT; soạn giáo án bồi dưỡng cụ thể; kiểm tra chọn đội tuyển một cách kỹ càng.

BGH có kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi theo TT 21 của Bộ GD&ĐT ngay từ đầu năm học, giao trách nhiệm tổ chức chọn giáo viên dạy giỏi từ tổ CM: các tổ CM có kế hoạch chấm chọn những giáo viên dạy giỏi. Hiện nay 100% tổ CM đã chọn giáo viên dạy giỏi của từng bộ môn, tất cả các môn học đều có giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cho các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin, TD-QP mỗi môn có 2- 3 giáo viên được chọn thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Số lượng môn tham gia dự thi tăng so với 2018-2019, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường: 09 giáo viên. 01 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh .

        3. Công tác kiểm định đảm bảo chất lượng

           Trường xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm định đảm bảo chất lượng; phân công 01 phó Hiệu trưởng trưởng ban phụ trách kiểm định đảm bảo chất lượng cùng với CB, GV có năng lực tham gia. Trường đã đánh giá trong, đảm bảo các tiêu chí và chuẩn bị cho đánh giá ngoài.

       4. Công tác thanh kiểm tra nội bộ

  Giao trách nhiệm cho TTCM trực tiếp việc kiểm tra nội bộ, phân công chuyên môn trong tổ, nhóm đảm bảo tính hợp lý, chất lượng, hiệu quả; BGH kiểm tra công tác quản lý của TTCM, tăng cường kiểm tra đột xuất giáo viên; BGH tiến hành kiểm tra toàn diện giáo viên: 45 giáo viên; xếp loại Tốt: 45. Kiểm tra chuyên đề 57 giáo viên ( loại Tốt: 56, loại Khá: 01. Tỷ lệ: 100% đạt loại Khá-Tốt). BGH kiểm tra Tổ chuyên môn: công tác quản lý của TTCM: 07 tổ (loại Tốt: 07). Công tác kiểm tra nội bộ của Tổ CM được thực hiện theo kế hoạch của tổ: 100% giáo viên được kiểm tra và đạt loại Tốt, Khá.

       5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

         Cán bộ quản lý của trường đã đầu tư việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nhằm trao đổi thông tin hai chiều giữa BGH- Tổ CM-Giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành của BGH, Tổ CM, tạo nguồn học liệu, ngân hàng đề để nâng cao chất lượng Dạy-Học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá đối với học sinh;

           Trong giai đoạn nghỉ do dịch bệnh Covid – 19, toàn thể giáo viên nhà trường đã phát huy tích cực ứng dụng CNTT để thực hiện dạy học trực tuyến, dạy học qua Internet đạt hiệu quả cao.

III. Công tác tài chính ước thực hiện năm 2020 và dự toán cho năm 2021

* Tổng thu dự toán ngân sách cấp và bổ sung  năm 2020:   9.264.031.000  đồng.

*Thu học phí và cấp bù học phí năm 2020:                  899.321.200 đồng.

Trong đó:

Dự toán chi lương và hoạt động (Dự toán ngân sách cấp thường xuyên):      8.277.800.000 đồng- 149.700.000 tiết kiệm chi lương mới  = 8.128.100.000 đ,

- Dự toán cấp chi các nhiệm vụ không thường xuyên (chi thâm niên nhà giáo) : 834.100.000 đồng.

DTNS năm 2019 mang sang của năm 2020 để mua sắm ti vi theo chỉ định của Sở Giáo dục:   225.400.000 đồng.

- Cấp bổ sung kinh phí thi tốt nghiệp THPT : 51.731.000 đồng

       - Cấp bổ sung chế độ học sinh theo NĐ 86 học kỳ 1 năm học 2019-2020: 6.000.000 đồng.

-         Dự kiến tiền cấp bù học phí năm 2020:            18.700.000 đồng

-         Thu học phí:                                                551.000.000 đồng

-         Học phí  năm 2019 mang sang của năm 2020:  348.321.200 đồng

+ Tổng chi năm 2020:   9.413.731.000 – 149.700.000 tiết kiệm chi lương mới  = 9.264.031.000,  trong đó:

         * Chi con người:                                8.511.800.000 đồng,  Tỷ lệ:  88,42 %   

* Chi mua sắm sửa chữa:                      163.900.000 đồng,  Tỷ lệ:    1,50 % 

          * Chi hoạt động CM, hoạt động khác:  395.100.000 đồng,  Tỷ lệ:  4,80 % 

* Chi dạy nghề PT khối 11:                    66.700.000 đồng,  Tỷ lệ:  0,65 %

* Chi hoạt động ngoại khóa:                   74.800.000 đồng

* Chi thi THPT quốc gia 2020:             51.731.000 đồng,  Tỷ lệ:  1,11 %

* Nhà trường đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công nhà nước để căn cứ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong năm 2020 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.  

          * Kết quả thực hiện thu học phí; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí. Việc thực hiện thu – chi các khoản khác trong năm học và việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh.

- Nhà trường đã thực hiện đầy đủ và đảm bảo kịp thời về chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, chi trả các chế độ của học sinh đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng.

          - Thực hiện thu học phí; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập theo đúng Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 và Thông tư liên tịch số: 09/2016/TTLB-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Văn bản kịp thời, cụ thể của các cấp, việc phân bổ kinh phí hằng năm đảm bảo. Đơn vị căn cứ vào Dự toán giao trong năm để xây dựng Quy chế và triển khai thực hiện trong hội đồng sư phạm.        

 - Hằng năm cơ quan cấp trên đã thành lập Hội đồng để thẩm tra chứng từ và xét duyệt hồ sơ quyết toán của đơn vị tại Sở .

          * Đánh giá việc thực hiện kinh phí dành cho mua sắm sửa chữa, hoạt động chuyên môn trong năm học so với kế hoạch xây dựng đầu năm và có biện pháp tài chính đối với những đơn vị không thực hiện theo kế hoạch.

          - Nhà trường đã sử dụng kinh phí mua sắm máy vi tính cho bộ phận chuyên môn, nâng cấp hệ thống điện, quạt cho các dãy phòng học.

          - Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của Sở GD – ĐT  và nhà  trường tổ chức

DỰ KIẾN NGÂN SÁCH CẤP NĂM 2021 : 11.379.000.000 đồng.

Tổng số lớp :                        :                                      31 lớp

Tổng số học sinh đầu năm    :                                 1.254 hs

 - Thu học phí từ học sinh     :                         739.000.000 đ

 - Thu  cấp bù học phí           :                            30.000.000 đ

 - Ngân sách cấp:                                            11.379.000.000 đ

Trong đó: + Kinh phí tự chủ           :                        10.248.000.000 đ

      + Kinh phí không tự chủ :                        1.131.000.000 đ

DỰ KIẾN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021:   11.379.000.000 đồng

         Trong đó:

            1/  Tự chủ10.248.000.000 đồng            

          - Chi con người:                                 9.036.000.000 đồng    

- Chi mua sắm sửa chữa :                    700.000.000 đồng    

          - Chi hoạt động CM, hoạt động khác:  352.000.000 đồng 

- Chi dạy nghề PT khối 11:                     70.000.000 đồng

- Chi hoạt động ngoại khóa:                   90.000.000 đồng                         

         2/ Không tự chủ: 1.131.000.000 đồng

- Chi chế độ học sinh, cấp bù theo nghị định 86: 18.000.000 đồng

- Chi chế độ học sinh khuyết tật theo NĐ 42:      12.000.000 đồng

            - Phụ cấp thâm niên nghề :                           1.046.000.000 đồng                                       

- Chi thi THPT quốc gia 2021:              55.000.000 đồng

3/ Học phí:     739.000.000 đồng

+ Chi cho con người                               :   296.000.000 đ, 

+ Chi mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất:   148.000.000 đ,  

+ Chi hoạt động chuyên môn dạy và học:  295.000.000 đ,  


PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 – 2021

Trên cơ sở đánh giá đúng đắn, khách quan tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2019-2020, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về giáo dục - đào tạo và dự báo tình hình phát triển giáo dục địa phương trong giai đoạn tới; nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ quan  quản lý các cấp và xã hội. Kế hoạch cần xây dựng trên cơ sở các căn cứ, quan điểm phát triển và các nội dung chủ yếu dưới đây:

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy (khóa XXI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến 2025;

         - Thực hiện Quyết định số 2182 /QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam.

- Thực hiện Công văn số 1502/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 – 2021.

- Căn cứ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu trong năm học 2020-2021.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 25/4/2014 của tỉnh ủy Quảng Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 BCH TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý từ tổ chuyên môn đến Ban giám hiệu, thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; xây dựng các chủ đề  tích hợp nội dung dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

4. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

 5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo;  đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh và rèn luyện phương pháp tự học,tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, chú trọng các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường.

7. Tham mưu với ngành tăng nguồn đầu tư: xây dựng các phòng chức năng, khu giáo dục thể chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, cải tạo cảnh quan, đóng mới bàn ghế giáo viên, học sinh.

 III. Nội dung kế hoạch năm học 2020 – 2021

    1. Xây dựng mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn đến 2025

          1.1. Xây dựng mục tiêu chung, những định hướng lớn.

Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất; môi trường giáo dục thân thiện. Thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng và tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục, tính hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục, quản lý tài chính, tài sản. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngang tầm với nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục và hoàn thành việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

1.2. Sứ mệnh

Xây dựng một môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương, an toàn, thân thiện, chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát huy tiềm năng, tính sáng tạo, năng lực tư duy và phát triển tài năng.

1.3. Tầm nhìn đến 2025

Là một trong những trường có chất lượng của tỉnh mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên  và học sinh luôn có khát vọng vươn tới.

      2. Xây dựng các mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện trong năm học 2020-2021.

Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong chương trình THPT, nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế của trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Trên cơ sở kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, trường để xây dựng kế hoạch giáo dục, báo cáo với Sở GDĐT để được xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

                                      2.1. Công tác chính trị tư tưởng và việc thực hiện các cuộc vận động của ngành.

- Tham gia học tập bồi dưỡng chính trị hè vào tháng 11/ 2020; các lớp bồi dưỡng chính trị trong hội đồng sư phạm.

- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thông qua các phong trào thi đua : dạy tốt –học tốt; xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; dân chủ - kỷ cương- tình thương –trách nhiệm.

- Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Tỉnh tổ chức.

- Gắn kết việc thực hiện thi đua yêu nước với việc thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

2.2. Công tác tuyển sinh

Trong năm học 2020-2021, thực hiện chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, tuyển sinh lớp 10:  tỷ lệ 80% theo hình thức xét tuyển.

2.3. Công tác phát triển quy mô trường, lớp, học sinh.

 

KHỐI

SỐ LỚP

 

TỔNG SỐ HỌC SINH

 
 

10

10

411

 

11

10

408

 

12

11

435

 

Tổng cộng

31

1254

 

 

2.4. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ

Tổng số CB,GV,NV :   68

 Trong đó:

                    - Cán bộ quản lý: 03 (Hiệu trưởng: 01, Phó Hiệu trưởng: 02)

                    - Giáo viên:  58

- Nhân viên: 07

           Số giáo viên từng môn học

Môn

SL trong biênchế

Trình độ  chuyên môn

Cao đẳng

Đại học

Thạc sĩ

Ngữ văn

8

 

8

 

Toán

12

 

12

 

Tin học

3

 

3

 

Vật lí

6

 

6

 

Hoá học

4

 

4

 

Sinh học

4

 

3

1

Lịch sử

4

 

4

 

Địa lý

2

 

2

 

GDCD

1

 

1

 

Ngoại ngữ

6

 

4

2

Công nghệ

1

 

1

 

TD-QPAN

7

 

7

 

Tổng hợp

58

 

55

3

         

          Tỉ lệ giáo viên đứng lớp hiện nay:  1.9 %  (so với quy định là 2,15%)

Từng bước nâng tỉ lệ giáo viên đứng lớp lên: 2,15%.

 

2.5. Công tác tài chính, đầu tư phát triển cơ sở vật chất  

2.5.1. Công tác tài chính:

- Lập dự toán thu học phí cho năm học 2020 - 2021, dự toán chi ngân sách năm 2021. Trong dự toán chi tiết các nguồn chi thường xuyên, nguồn không thường xuyên, chi cho con người, chi hoạt động trong tổng chi thường xuyên. Dự trù kinh phí cụ thể đảm bảo đủ chi cho các hoạt động chuyên môn, các hoạt động chung của ngành; đề xuất, kiến nghị (theo phụ lục).

+  Dự toán thu năm 202111.379.000.000  đồng        

Tổng số lớp :                        :                                      31 lớp

Tổng số học sinh đầu năm    :                                 1.254 hs

 - Thu học phí từ học sinh     :                         739.000.000 đ

 - Thu  cấp bù học phí           :                            30.000.000 đ

 - Ngân sách cấp:                                            11.379.000.000  đ

Trong đó: + Kinh phí tự chủ           :                        10.248.000.000  đ

      + Kinh phí không tự chủ :                        1.131.000.000 đ

DỰ KIẾN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021:   11.379.000.000 đồng

                     trong đó:

            1/  Tự chủ:  10.248.000.000 đồng              

          - Chi con người:                                 9.036.000.000 đồng    

- Chi mua sắm sửa chữa :                    700.000.000 đồng    

          - Chi hoạt động CM, hoạt động khác:  352.000.000 đồng 

- Chi dạy nghề PT khối 11:                     70.000.000 đồng

- Chi hoạt động ngoại khóa:                   90.000.000 đồng                            

         2/ Không tự chủ: 1.131.000.000 đồng

- Chi chế độ học sinh, cấp bù theo nghị định 86: 18.000.000 đồng

- Chi chế độ học sinh khuyết tật theo NĐ 42:      12.000.000 đồng

            - Phụ cấp thâm niên nghề :                           1.046.000.000 đồng                                       

- Chi thi THPT quốc gia 2021:              55.000.000 đồng

       

3/Học phí: 739.000.000 đồng

+ Chi cho con người                               :   296.000.000 đ, 

+ Chi mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất:   148.000.000 đ,  

+ Chi hoạt động chuyên môn dạy và học:  295.000.000 đ,  

- Chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh.

           Công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện chi trả các chế độ đối với giáo viên và học sinh, đảm bảo chi đúng, chi đủ và chi kịp thời; chứng từ chi phải đầy đủ và hợp lệ. (có đầy đủ hồ sơ và chữ ký xác nhận)

          2.5.2. Công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất  

 Kế hoạch đầu tư, xây dựng phân kỳ đầu tư theo kế hoạch xây dựng trường chuẩn; kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa, mua sắm trang thiết bị (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, không tính các công trình xây dựng đã được đưa vào kế hoạch trung hạn).

+ Mua bổ sung thay thế một số máy vi tính phòng tin bị hư hỏng.

 + Đóng mới bàn ghế học sinh theo Thông tư 26 để thay bàn ghế không đúng quy cách

 + Quét vôi khối nhà hiệu bộ làm việc.

         2.6. Công tác thanh tra giáo dục:

 - Nhà trường phối hợp với công đoàn củng cố về tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo tinh thần Nghị định 99/2005 và Nghị định 71/1998 của chính phủ. Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT. Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trong năm và thực hiện có hiệu quả.

- Nhà trường sẽ tiến hành thanh, kiểm tra nội bộ các nội dung sau đây:

          + Việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn.

          + Kế hoạch thực hiện đổi mới PPDH của cá nhân, của tổ chuyên môn.

          + Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh có học lực yếu.

          + Việc dạy thêm, học thêm.

+Thanh tra toàn diện ít nhất 2/3 tổ chuyên môn, 30% tổng số giáo viên của trường và 100% giáo viên được kiểm tra bằng hình thức chuyên đề. Hồ sơ thanh, kiểm tra được lưu giữ ở trường, tổ chuyên môn.

+ Hoạt động tài chính cũng như các hoạt động khác đảm bảo tính công khai, minh bạch.

        2.7. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

- Thành lập tổ kiểm tra đánh giá kiểm định chất lượng.

- Lập kế hoạch để thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài năm 2020-2021.

- Các tổ chuyên môn và các bộ phận công tác cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ, văn bản của tổ, trường để phục vụ tốt cho công tác tự kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài.

- Quản lý, bảo quản, lưu trữ văn bằng, hồ sơ học sinh theo đúng quy định.

        2.8. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Công tác thi đua khen thưởng: Đánh giá kết quả thực hiện đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tăng cường giúp đỡ học sinh có học lực yếu, kém; tham gia các hoạt động chuyên môn do Sở, Trường tổ chức; việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, việc chấp hành kỷ luật lao động, chế độ thông tin, báo cáo…

- Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm; hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

3. Các giải pháp thực hiện  

Cần tập trung xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện chủ trương: “Đổi mới căn bản và toàn diện”, định hướng một số giải pháp:

3.1. Tư tưởng, chính trị:

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân về giáo dục. Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học 2020 -2021, giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

3.2. Hoạt động phục vụ giảng dạy - học tập:    

- Đổi mới về phương pháp giảng dạy, hướng tiếp cận kỹ năng, kiến thức; học sinh chủ động hơn trong giờ học và khả năng tiếp thu lượng kiến thức tốt nhất tùy theo từng đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công tác giảng dạy - học tập.

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, xây dựng các chuyên đề/chủ đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Chỉ đạo và hướng dẫn cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Tập trung tư vấn, phân hóa đối tượng, học sinh đăng ký bài thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, đặc biệt ở lớp 12 để đảm bảo tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT.

- Đổi mới về môi trường giáo dục trong nhà trường đảm bảo cảnh quan sư phạm và tạo môi trường giáo dục an toàn. Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học. Hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần. Có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tiêu cực xâm nhập học đường, chú trọng giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, công tác phòng chống đuối nước và triển khai mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý đối với giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường. Tăng cường nâng cao năng lực cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng.

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ chức và tham gia tích cực các Kỳ thi, Hội thi, Cuộc thi và các giải thể thao do Sở tổ chức.

- Tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận môi trường giao tiếp ngoại ngữ, phương tiện học tập đảm bảo, có không gian phát triển giáo dục toàn diện (thể thao, nghệ thuật,…).

- Tăng cường công tác kiểm định, chú trọng đến việc tự đánh giá đánh giá ngoài.

- Đổi mới công tác tài chính, ưu tiên các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy - học tập trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng dạy, học và thi nghề phổ thông;

- Phối hợp tốt các trường THCS trên địa bàn và địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường nhằm động viên, phát huy kịp thời các nhân tố tích cực; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo, dạy thêm- học thêm trái quy định.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh vi phạm đạo đức Nhà giáo trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên môn, chuyên đề; cán bộ quản lý tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dạy và học của nhà trường.

4. Chỉ tiêu phấn đấu

     4.1. Đối với học sinh

     4.1.1. Duy trì sĩ số

Chỉ tiêu cần đạt: 

- Đảm bảo ổn định về sĩ số, hạn chế học sinh vắng học trên lớp và các nội dung giáo dục khác.

- Hạn chế ở mức thấp nhất học sinh lưu ban.

- Duy trì sĩ số: nghỉ học không quá 2 %

 

Biện pháp thực hiện:

          -  Giáo viên giảng dạy nhiệt tình, thân thiện, giúp các em tiếp thu kiến thức mới.

-  Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình, tổ chức đoàn thể và giáo viên bộ môn trong việc quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Vận động hoặc tạo nguồn kinh phí để giúp những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế được tiếp tục đến trường.

 4.1.2.Giáo dục hạnh kiểm:

Chỉ tiêu cần đạt:

- 95 % trở lên học sinh xếp loại Hạnh kiểm Tốt, Khá

- Dưới 0.2% học sinh xếp loại Hạnh kiểm Yếu.

Biện pháp thực hiện:

Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp gắn với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Giáo dục học sinh về quê hương đất nước, về con người... 

Thông qua tiết dạy trên lớp giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Thông qua sinh hoạt lớp 15 phút đầu giờ; theo dõi tình hình học sinh của lớp để có biện pháp giáo dục kịp thời.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên công dân, ban thi đua để nhận xét về hạnh kiểm học sinh.

Đoàn trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục nhân cách, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

      4.1.3. Kết quả học tập:

Chỉ tiêu cần đạt:

- Trên 95 % học sinh lên lớp sau khi thi lại.

        - Tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông: Bằng hoặc trên mặt bằng của tỉnh.

- Khối 12 có  học sinh đạt giải HSG tỉnh ở các bộ môn tham dự.

        - Tham gia dự thi: Thi tài năng tiếng Anh, thi thuyết trình Văn học, thi Olympic 10&11, thi Thí nghiệm thực hành Lý –Hóa – Sinh , thi Năng khiếu đạt giải Khuyến khích trở lên.

- Trên 50 % học sinh xếp loại văn hóa loại Giỏi, Khá

      4.2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

- 100 % cán bộ, viên chức không vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp.

- 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt nội quy cơ quan, kỷ luật lao động.

- 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.

-100% Giáo viên thực hiện đúng  quy chế chuyên môn.

-100% Giáo viên thực hiện đúng các loại hồ sơ theo quy định.

-100% GVBM cập nhật điểm vào máy vi tính ( ít nhất 2 lần/ học kỳ).

5. Chỉ tiêu năm học 2020 - 2021

 

* Tập thể:  

- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trường: Tập thể lao động xuất sắc.

- Cơ quan: Đạt danh hiệu cơ quan văn hoá.

- Công đoàn:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đoàn TNCS: Xuất sắc cấp tỉnh.

- Tổ: 5/8 tổ đạt Tập thể lao động xuất sắc.

  * Cá nhân:

- Bằng khen của Bộ Giáo dục& Đào tạo:  0

- Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Tỉnh :  01

- Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT :  02

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh                    :  01                   

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                    :  07                           

- Lao động tiên tiến                               : 100%

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                         Lê Ngọc Hưng             

Link tải file tại đây :    KE_HOACH_NAM_HOC_2020-2021.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

truonghocketnoi

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Bài chòi Quảng Nam

Liên kết website

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viên

Tài nguyên điện tử

tailieuchuyenmon tailieuphucvuhoctap dethikiemtra giaoandientu phanmem tainguyenkhac

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website này thế này?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 412
  • Liên kết web : 13
  • Số lần xem bài viết : 1338420
Hiện có 58 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

Địa chỉ: Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.741.741. Email: lengochunghd@gmail.com

Powered by TAVICO - Sản xuất phần mềm, thiết kế website hàng đầu