bannertrencung

Blue Grey Red
Hướng tới 45 năm kỷ niệm ngày thành lập trường THPT Hoàng Diệu 1978-2023

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2021-2025

                   

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số:   122   /KH-HD                                         Điện Bàn, ngày 7 tháng 9 năm 2021

                                                            

          

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 1742/KH-SGDĐT

ngày 31/8/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam với nội dung

“Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

trong trường học giai đoạn 2021-2025 ”

 

          Căn cứ Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 kèm theo quyết định 473/QĐUBATGTQG ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia, kế hoạch 20/KH-BGDĐT ngày 6/1/2021 về tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Kế hoạch số 1742 /SGDĐT Quảng Nam ngày 31 tháng 8 năm 2021 về “Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2021-2025”.

Trường THPT Hoàng Diệu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về nội dung này cụ thể như sau:

              I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

              1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong cơ quan; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện với môi trường góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT.

              2. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT; phổ biến kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

              3. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, văn hóa khi tham gia giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

              II. NỘI DUNG

  1. 1.Nội dung trọng tâm

              - Tổ chức tuyên truyền, phát động CB, GV, CNV và học sinh toàn trường tích cực tham gia hưởng ứng đảm bảo TTATGT. Đồng thời tổ chức tốt việc dạy và học Luật ATGT theo chương trình chính khóa của Bộ GD&ĐT. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh.

              - Tổ chức giáo dục tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu và lên báo bảng hưởng ứng chủ đề: “Hưởng ứng phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học gia đoạn 2021-2025”, Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông” và tiếp tục triển khai mô mình “Cổng trường an toàn giao thông”.Tổ chức báo cáo chuyên đề về Luật giao thông (Mời cán bộ chuyên trách của Ban ATGT và Công an thị xã báo cáo). Tổ chức cho CB, GV, CNV và học sinh tìm hiểu, thảo luận về Luật giao thông và các quy định thực hiện ATGT.Tổ chức ký cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trường về việc thực hiện ATGT.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc đối với những học sinh vi phạm về TTATGT theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ CP về việc giáo dục học sinh vi phạm TTATGT.

2. Nội dung chi tiết về tuyên truyền, giáo dục

              - Ban giám hiệu nhà trường tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường các nội dung về Luật giao thông, các quy định về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không cũng như các quy tắc, văn hóa ứng xử, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

              - Công đoàn cơ sở vân động cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nội dung này đồng thời đưa vào tiêu chí thi đua xếp loại hàng năm.

              - Đoàn thanh niên và GVCN chủ công tổ chức tuyên truyền dưới cờ, trong giờ sinh hoạt lớp đồng thời lồng ghép trong giờ giáo dục công dân giáo dục học sinh hiểu rõ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông… đồng thời đưa vào tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm cá nhân, thi đua mỗi lớp và có các hình thức kỷ luật nghiêm túc.

              a) Về trật tự an toàn giao thông đường bộ

              - Các quy tắc giao thông đường bộ; quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; quy định về điều kiện được điều khiển mô tô, xe gắn máy; các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và phổ biến cho học sinh các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông và hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh.

              b) Về trật tự an toàn giao thông đường sắt

              - Tuyên truyền, giáo dục học sinh đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt mà học sinh dễ bị vi phạm như: Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơi, đặt vật che lấp hoặc làm sai lệch tín hiệu giao thông đường sắt, ngăn cản việc chạy tàu, tùy tiện báo hiệu hoặc sử dụng các thiết bị để dừng tàu (trừ trường hợp phát hiện có sự cố gây mất an toàn giao thông đường sắt); vượt rào, chắn đường ngang, vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại, đổ chất độc hại, chất phế thải lên đường sắt, chất dễ cháy, nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt; chăn thả súc vật trên đường sắt trong phạm vi bảo vệ công trình và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

              c) Về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

              - Tuyên truyền giáo dục học sinh mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh khi đi các phương tiện giao thông đường thủy; chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn khi sử dụng phương tiện.Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng an toàn dưới nước cho học sinh và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

              d) Về trật tự an toàn giao thông đường hàng không

              - Tuyên truyền giáo dục học sinh các quy định về an ninh hàng không, phổ biến Văn hóa an toàn hàng không.

              - Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong việc giữ gìn, đảm bảo công tác an ninh an toàn hàng không.

          III. Chỉ tiêu thực hiện:

          - Chỉ tiêu thực hiện đầy đủ theo mục II của kế hoạch số 1742 /SGDĐT Quảng Nam ngày 31 tháng 8 năm 2021 về “Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2021-2025.

         IV. Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền, phát động CB, GV, CNV và học sinh toàn trường tích cực tham gia hưởng ứng tháng cao điểm ra quân đảm bảo TTATGT bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng giáo dục thiết thực.

- Tổ chức báo cáo chuyên đề về TTATGT (Mời cán bộ chuyên trách của Ban ATGT và Công an thị xã báo cáo)

          - Phối kết hợp với Đoàn TN và các GVCN tổ chức cho học sinh tìm hiểu, thảo luận về Luật giao thông đường bộ và đường thuỷ.

- Tổ chức ký cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trường về việc thực hiện TTATGT trong năm học .

          - Cùng với Ban thi đua, Đoàn TN và các GVCN tổ chức theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc đối với những học sinh vi phạm về TTATGT theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ CP về việc giáo dục học sinh vi phạm TTATGT.

         - Ban giám hiệu, Công đoàn cơ sở quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường trong những giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan học hợp lý tránh ùn tắc giao thông.

Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 1742 /SGDĐT Quảng Nam ngày 31 tháng 8 năm 2021 về “Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2021-2025” của trường THPT Hoàng Diệu.

Đề nghị các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

 

Nơi nhận:                                                             TM. BAN HĐGD NGLL

-          Sở giáo dục để b/c

-         Chi bộ,Ban giám hiệu: để b/c                                                                                  Trưởng ban

-          CĐ,ĐTN,GVCN,GV: để t/h                                                                       PHT trường THPT Hoàng Diệu                                                                                      

-          Niêm yết: bảng tin, website: để t/d,t/h                                                                         Võ Văn Tờ 

-          Lưu văn thư

      

Các văn bản đính kèm : 1. KH_ATGT_2021-2025_1

 

                              2. ke-hoach-to-chuc-phong-trao-thi-dua-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-nganh-giao-duc-giai-doan-2021

 

                              3.  https://drive.google.com/file/d/1y1KRAUCu45QY3GvoYifXUtu3cQ1KyPfS/view?usp=sharing

                                                                                          

                                                                           

                                                                                                                               

        

 

         

         

                                                                                                                                                                     

 

            

         

truonghocketnoi

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Lễ kỷ niêm 35 năm THPT Hoàng Diệu Điện Bàn

Liên kết website

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viên

Tài nguyên điện tử

tailieuchuyenmon tailieuphucvuhoctap dethikiemtra giaoandientu phanmem tainguyenkhac

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website này thế này?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 385
  • Liên kết web : 13
  • Số lần xem bài viết : 1252416
Hiện có 7 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

Địa chỉ: Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.741.741. Email: lengochunghd@gmail.com

Powered by TAVICO - Sản xuất phần mềm, thiết kế website hàng đầu