TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/9/2022 đến ngày:2/10/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 26/9
Ba 27/9
Tư 28/9
Năm 29/9
Sáu 30/9
Bảy 1/10
CN 2/10