TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:17/10/2022 đến ngày:23/10/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 17/10
Ba 18/10
Tư 19/10
Năm 20/10
Sáu 21/10
Bảy 22/10
CN 23/10