TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:6/2/2023 đến ngày:12/2/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/2
Ba 7/2
Tư 8/2
Năm 9/2
Sáu 10/2
Bảy 11/2
CN 12/2