Lịch công tác tuần Trường THPT Hoàng Diệu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:5/9/2022 đến ngày:11/9/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 5/9
Ba 6/9
Tư 7/9
Năm 8/9
Sáu 9/9
Bảy 10/9
CN 11/9