Lịch công tác tuần Trường THPT Hoàng Diệu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:24/10/2022 đến ngày:30/10/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 24/10
Ba 25/10
Tư 26/10
Năm 27/10
Sáu 28/10
Bảy 29/10
CN 30/10