Lịch công tác tuần Trường THPT Hoàng Diệu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/9/2022 đến ngày:25/9/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/9
Ba 20/9
Tư 21/9
Năm 22/9
Sáu 23/9
Bảy 24/9
CN 25/9