Lịch công tác tuần Trường THPT Hoàng Diệu
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/9/2022 đến ngày:2/10/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 26/9
Ba 27/9
Tư 28/9
Năm 29/9
Sáu 30/9
Bảy 1/10
CN 2/10